kep2A vizsgálat eredeti elnevezése „Erősáramú Berendezések szabványossági felülvizsgálata” de mivel a vizsgálatot kötelezően a 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) írja elő valamint a vizsgálat fő célja a hibás kialakításból és szerelésből adódó elektromos eredetű tűzesetek megelőzése ezért egyszerűen tűzvédelmi felülvizsgálat néven került be a köztudatba.

A vizsgálat gyakorisága:

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik:
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként
b) egyéb esetben legalább 6 évenként.

A felülvizsgálat során szemrevételezéssel és műszeres méréssel ellenőrizzük az elosztók, a kábelek és vezetékek, a villamos és védelmi berendezések állapotát valamint a kialakításkori szabványoknak való megfelelésüket. A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. A vizsgálat alatt jegyzőkönyvet készítünk, amiben dokumentáljuk a fellelt hibákat és hiányosságokat. Elkészítjük a minősítő iratot melyben megadjuk a szükséges javítások elvégzésének határidejét. A javítások elkészültét igazolni kell a javítást végző szakember nyilatkozatával, melyet a minősítő irathoz kell csatolni. Az Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata minősítő iratában nyilatkoznunk kell a tűzvédelmi besorolás, az érintésvédelemi minősítő irat és szükség esetén a villámvédelmi felülvizsgálat és a robbanásvédelmi dokumentáció meglétéről és érvényességéről. Abban az esetben, ha ezek nem állnak rendelkezésre vagy esetleg már lejártak, akkor ezeket a vizsgálatokat is szükséges elvégezni.

A felülvizsgálat elvégzéséhez tehát az alábbi iratokat fogjuk kérni a helyszínen vagy elektronikusan:

– tűzveszélyességi osztályba sorolást (szükség esetén robbanásvédelmi dokumentációt zónabesorolással)
– érintésvédelmi minősítő iratot
– egyedi villámvédelemre kötelezett helyiség vagy épület esetén a villámvédelmi jegyzőkönyvet
– az előző tűzvédelmi felülvizsgálat jegyzőkönyvét

A felülvizsgálat alapdíja

20 000.- Ft / jegyzőkönyv + a vizsgálati területen lévő vizsgálati pontok ellenőrzésének díja. A mérőpontok mérésének díja az adott terület sajátosságainak függvényében kerül megállapításra.

A megadott árak csak tájékoztató jellegűek, magasabb számú mérőpont illetve több vizsgálat megrendelése esetén kedvezményt adunk.

Kiszállási díjat Budapest területén nem számolunk fel.
Budapesten kívüli megrendelés esetén 100 Ft/ km kiszállási díjat kérünk.