Felülvizsgálati munkáink során több esetben előfordult, hogy szükségessé vált az adott területen munkavédelmi szempontú megvilágítás mérése. A vizsgálat szükséges a munkavédelmi kockázatértékelésben meghatározott helyeken, a vizsgálat elvégeztetése az üzemeltető feladata. A vizsgálatot a 3/2002. (II.8) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről rendelet is előírja. A megfelelő megvilágítással javítható a munkateljesítmény és elkerülhetők a munkabalesetek is.

A méréseket a MSZ EN 12461-1 Fény és világítás szabvány figyelembevételével végezzük.

A vizsgálatról jegyzőkönyvet készítünk és annak eredményéről minősítő iratot állítunk ki.

Mivel a mérések jelentős részét jellemzően sötétben kell végezni, ezért az ilyen jellegű munkát csak személyes egyeztetés után, az adott terület sajátosságait figyelembe véve meghatározott – általában esti – időpontokban végezzük.

Ajánlatot minden esetben egyedileg készítünk a vizsgált terület nagyságát, elhelyezkedését és a vizsgálat mélységét figyelembe véve.